Kinderderpraktijk Haspels

Tijd voor een helpende hand

Kinderpraktijk Haspels is een praktijk voor psychologische behandeling en begeleiding van kinderen en hun ouders.

Kinderen kunnen problemen hebben die vragen om een speciale aanpak. Denk aan sociaal-emotionele problemen (problemen met leeftijdgenoten, gevoelens van onzekerheid, angst en depressie, problemen door een trauma of pesterijen), opvoedingsproblemen (driftbuien, boos of opstandig gedrag, slaap- en eetproblemen) en onderwijsvragen (aandachts- en concentratieproblemen, faalangst, vragen m.b.t. de intelligentie, schoolrijpheid, schoolkeuze). Het gevolg is dat kinderen niet lekker in hun vel zitten. Dat veroorzaakt vaak negatieve effecten binnen het gezin, op school en in de vrije tijd.

Drs. Petra Haspels, GZ-psycholoog en Orthopedagoog-Generalist biedt voor deze problemen goede en snelle hulp waarbij deskundige aandacht en veiligheid centraal staan. Zonder wachtlijsten en zonder administratieve rompslomp.