Werkwijze

Het eerste gesprek

In het eerste gesprek kijken we gezamenlijk naar het doel van uw komst en hoe we dat kunnen bereiken. Is een psychologisch onderzoek, advies of behandeling gewenst? Of is één gesprek al voldoende?

Psychologisch onderzoek
Het onderzoek kan bestaan uit een combinatie van intelligentie-, sociaal-emotioneel- en persoonlijkheidsonderzoek. Observatie van het kind thuis, op school of tijdens het spelen behoort ook tot de mogelijkheden.

Behandeling
Voor de behandeling heb ik van u informatie nodig om een goede diagnose te stellen. Informatie over ernst, duur en verloop van de klachten. Ook van belang is hoe uw kind zich heeft ontwikkeld en onder welke omstandigheden uw kind opgroeit. Tussen de behandelsessies vraag ik u om uw kind te observeren. Dat is nodig om de effecten van de behandeling te kunnen vaststellen. Zeker bij jongere kinderen.

Als Theraplay therapeut begeleid ik ouder en kind in de behandeling door speelse, grappige, verzorgende, uitdagende en ontwikkelingsgerichte activiteiten. U kunt als ouder ervaren hoe u het gedrag van uw kind kunt reguleren en hoe uw kind liefde kan ontvangen en accepteren. Dit helpt uw kind om zich veilig te voelen. Uw kind voelt zich verzorgd, in contact met de ouder en de moeite waard.

Soms is EMDR een onderdeel van de behandeling. EMDR is een effectieve psychotherapie voor kinderen en jongeren, die last hebben van herinneringen aan nare gebeurtenissen, zoals een ongeluk, een brand, pesterijen of iets anders naars.

De praktijk beschikt over een breed netwerk aan contacten in de jeugdzorg en het onderwijs. Hierdoor kunnen ook andere deskundigen worden ingeschakeld indien daar aanleiding toe is (www.0tot23.com).

Verslaggeving
Alle verslaglegging wordt besproken en meegegeven naar huis. Als uw huisarts uw kind heeft verwezen zal ik onderzoeksresultaten aan hem of haar terugkoppelen tenzij u mij tijdens de intake uitdrukkelijk verzoekt om uw huisarts niet te informeren over mijn bevindingen.

Neem vrijblijvend contact op met Kinderpraktijk Haspels

U kunt ons bereiken op 06-12884459 of een e-mail sturen naar petra@kinderpraktijkhaspels.nl